معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advertised به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advertised به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advertised به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advertised به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advertised

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advertised

اعلان شد، آگهی شد، خبر داده شد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advertised

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advertised

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advertised در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advertised به فارسی | کاربرد واژه Advertised | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advertised | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advertised | مترادف کلمه Advertised | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advertised | دیکشنری آنلاین Advertised | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advertised در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advertised و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advertised to PERSIAN
online source for English definitions of Advertised | synonyms of Advertised in persian | word origins and etymologies of Advertised | audio pronunciations of Advertised | example sentences for Advertised.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.