معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advertent به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advertent به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advertent به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advertent به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advertent

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advertent

(قدیمی) متوجه، هشیار، دقیق، شنوا

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advertent

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advertent

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advertent در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advertent به فارسی | کاربرد واژه Advertent | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advertent | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advertent | مترادف کلمه Advertent | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advertent | دیکشنری آنلاین Advertent | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advertent در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advertent و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advertent to PERSIAN
online source for English definitions of Advertent | synonyms of Advertent in persian | word origins and etymologies of Advertent | audio pronunciations of Advertent | example sentences for Advertent.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.