معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advertence به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advertence به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advertence به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advertence به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advertence

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advertence

توجه، عطف، رجوع، بازگشت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advertence

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advertence

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advertence در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advertence به فارسی | کاربرد واژه Advertence | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advertence | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advertence | مترادف کلمه Advertence | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advertence | دیکشنری آنلاین Advertence | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advertence در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advertence و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advertence to PERSIAN
online source for English definitions of Advertence | synonyms of Advertence in persian | word origins and etymologies of Advertence | audio pronunciations of Advertence | example sentences for Advertence.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.