معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advert به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advert به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advert به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advert به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advert

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advert

مورد توجه قرار دادن، عطف کردن به، اشاره کردن به
Advert (2)
(بیشتر در انگلیس) مخفف : advertisement

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advert

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advert

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advert در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advert به فارسی | کاربرد واژه Advert | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advert | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advert | مترادف کلمه Advert | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advert | دیکشنری آنلاین Advert | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advert در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advert و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advert to PERSIAN
online source for English definitions of Advert | synonyms of Advert in persian | word origins and etymologies of Advert | audio pronunciations of Advert | example sentences for Advert.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.