معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adverse به فارسی


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adverse

مخالف، در جهت مخالف، مغایر، ناسازگار، نامساعد، مضر، بد
(گیاه شناسی) به سوی ساقه، ساق سوی
Witness
گواه، شاهد
نشانه، علامت، اثر، دلیل
شهادت دادن
تصدیق کردن (معمولا با امضا و مهر)، گواهی کردن، محضری کردن
دلیل بودن، نشانه بودن، گواه بودن
تماشاگر (صحنه یارویدادی) بودن، شاهد چیزی بودن، گواه بودن (هر چیزی)
Witness stand
(حقوق) جایگاه شهود (انگلیس : witness-box هم می گویند)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adverse

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adverse

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Adverse در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adverse به فارسی | کاربرد واژه Adverse | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adverse | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adverse | مترادف کلمه Adverse | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adverse | دیکشنری آنلاین Adverse | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adverse در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adverse و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adverse to PERSIAN
online source for English definitions of Adverse | synonyms of Adverse in persian | word origins and etymologies of Adverse | audio pronunciations of Adverse | example sentences for Adverse.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.


بازی یادگیری زبان انگلیسی