معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adversative به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adversative به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adversative به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adversative به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adversative

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adversative

(دستور زبان) واژه ای که ضدیت یا نقطه ی مقابل بودن را می رساند (مثل but و however و yet)، واژه ی نقض، پادواژ (adversative wordهم می گویند)
Conjunction
همبستگی، پیوند، تلفیق، پیوستگی، اتصال، جفت شدگی
تقارن، همزمانی
(دستور زبان) حرف ربط
(نجوم) مقارنه، هم برخورد
Coordinating conjunction
(دستور زبان) حرف ربط همپایه (مانند: and و but و or)، ادات همپایه
Subordinating conjunction
(دستور زبان) حروف ربط وابسته ساز (مثلا: if یا as یا so یا when یا although یا subordinate conjunction( )unless هم می گویند)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adversative

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adversative

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adversative در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adversative به فارسی | کاربرد واژه Adversative | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adversative | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adversative | مترادف کلمه Adversative | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adversative | دیکشنری آنلاین Adversative | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adversative در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adversative و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adversative to PERSIAN
online source for English definitions of Adversative | synonyms of Adversative in persian | word origins and etymologies of Adversative | audio pronunciations of Adversative | example sentences for Adversative.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.