معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adventuresome به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adventuresome به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adventuresome به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adventuresome به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adventuresome

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adventuresome

ماجراجو، خطرجو
پرماجرا، پرحادثه، پرمخاطره

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adventuresome

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adventuresome

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adventuresome در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adventuresome به فارسی | کاربرد واژه Adventuresome | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adventuresome | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adventuresome | مترادف کلمه Adventuresome | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adventuresome | دیکشنری آنلاین Adventuresome | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adventuresome در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adventuresome و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adventuresome to PERSIAN
online source for English definitions of Adventuresome | synonyms of Adventuresome in persian | word origins and etymologies of Adventuresome | audio pronunciations of Adventuresome | example sentences for Adventuresome.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.