معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adventurer به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adventurer به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adventurer به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adventurer به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adventurer

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adventurer

ماجراجو، خطرجو، حادثه جو، بی باک، بی پروا
سرباز مزدور
سرمایه گذار (در کارهای پرمخاطره)
کسی که می کوشد ازراه های ناروا به پول و قدرت برسد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adventurer

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adventurer

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adventurer در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adventurer به فارسی | کاربرد واژه Adventurer | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adventurer | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adventurer | مترادف کلمه Adventurer | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adventurer | دیکشنری آنلاین Adventurer | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adventurer در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adventurer و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adventurer to PERSIAN
online source for English definitions of Adventurer | synonyms of Adventurer in persian | word origins and etymologies of Adventurer | audio pronunciations of Adventurer | example sentences for Adventurer.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.