معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adventitiously به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adventitiously به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adventitiously به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adventitiously به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adventitiously

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adventitiously

بطوراتفاقی، بطورعارضی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adventitiously

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adventitiously

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adventitiously در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adventitiously به فارسی | کاربرد واژه Adventitiously | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adventitiously | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adventitiously | مترادف کلمه Adventitiously | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adventitiously | دیکشنری آنلاین Adventitiously | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adventitiously در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adventitiously و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adventitiously to PERSIAN
online source for English definitions of Adventitiously | synonyms of Adventitiously in persian | word origins and etymologies of Adventitiously | audio pronunciations of Adventitiously | example sentences for Adventitiously.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.