معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advantageously به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advantageously به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advantageously به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advantageously به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advantageously

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advantageously

باداشتن صرفه یاسود، سودمندانه، بطورمفید

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advantageously

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advantageously

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advantageously در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advantageously به فارسی | کاربرد واژه Advantageously | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advantageously | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advantageously | مترادف کلمه Advantageously | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advantageously | دیکشنری آنلاین Advantageously | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advantageously در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advantageously و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advantageously to PERSIAN
online source for English definitions of Advantageously | synonyms of Advantageously in persian | word origins and etymologies of Advantageously | audio pronunciations of Advantageously | example sentences for Advantageously.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.