معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advancing به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advancing به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advancing به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advancing به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advancing

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advancing

پیشرفت نمودن، پیش پرداخت نمودن، گسترش دادن
Advance
جلو بردن، پیش بردن
جلو رفتن، پیش رفتن، پیشروی کردن، پیشرفت کردن
ترفیع یافتن یا دادن، مهم کردن یا شدن
ارائه دادن
(تاریخ یا وقت چیزی را) جلو آوردن، جلو انداختن
(قیمت را) بالا بردن، بالا رفتن
قبل از موعد پرداخت کردن، مساعده دادن، پیشکی دادن
پول پیشکی، پیش پرداخت، وام، پیش قسط، مساعده
پیشرفت، جلو روی، پیشروی، پیش روند
Or
یا
(معمولا پس از either) یا … یا
وگرنه، والا، در غیر این صورت
(معمولا با: whether) چه … چه
(پس از منفی) نه … نه
به عبارت دیگر، بهتر بگویم
Or (2)
(نشان های اعیانی) نماد طلا، تصویر طلا (که به صورت چند خال سیاه بر سطح سفید نشان داده می شود)
Or (3)
مخفف :
اتاق عمل
ایالت اورگان
Or _
پسوند:
کننده، انجام دهنده، – گر [incisor] حالت، چگونگی، وضع [error] Advance guard
(ارتش) جلودار، پیش قراول، طلایه، یگان پیشگام
Advance man
(امریکا – تئاترهای سیار یا کاندیدهای انتخاباتی – کسی که از قبل برای مهیا کردن امور به محل می رود) جلودار
And/or
و یا، یکی یا هر دو
Either-or

1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advancing

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advancing

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advancing در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advancing به فارسی | کاربرد واژه Advancing | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advancing | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advancing | مترادف کلمه Advancing | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advancing | دیکشنری آنلاین Advancing | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advancing در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advancing و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advancing to PERSIAN
online source for English definitions of Advancing | synonyms of Advancing in persian | word origins and etymologies of Advancing | audio pronunciations of Advancing | example sentences for Advancing.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.