معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advancement به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advancement به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advancement به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advancement به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advancement

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advancement

پیشرفت، پیشروی، پیشبرد
ترفیع، ترقی، بهبود
(حقوق انگلیس و امریکا) سهم الارثی که در زمان حیات ارث گذار به وارث بالقوه داده می شود، ارث پیشکی
Self-advancement
پیروی از منافع شخصی، خودفرازبری

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advancement

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advancement

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advancement در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advancement به فارسی | کاربرد واژه Advancement | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advancement | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advancement | مترادف کلمه Advancement | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advancement | دیکشنری آنلاین Advancement | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advancement در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advancement و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advancement to PERSIAN
online source for English definitions of Advancement | synonyms of Advancement in persian | word origins and etymologies of Advancement | audio pronunciations of Advancement | example sentences for Advancement.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.