معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Advance به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Advance به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advance به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Advance به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advance

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Advance

جلو بردن، پیش بردن
جلو رفتن، پیش رفتن، پیشروی کردن، پیشرفت کردن
ترفیع یافتن یا دادن، مهم کردن یا شدن
ارائه دادن
(تاریخ یا وقت چیزی را) جلو آوردن، جلو انداختن
(قیمت را) بالا بردن، بالا رفتن
قبل از موعد پرداخت کردن، مساعده دادن، پیشکی دادن
پول پیشکی، پیش پرداخت، وام، پیش قسط، مساعده
پیشرفت، جلو روی، پیشروی، پیش روند
Purchase
خریدن، ابتیاع کردن
(با زحمت یا فداکاری و غیره) به دست آوردن، کسب کردن
(حقوق) شرا، انتقال قانونی ملک که ناشی از ارث نباشد
خرید، ابتیاع
جاپا، جادست، دستگیره، تکیه گاه
چیز خریداری شده
(نادر) درآمد، بازده
(کشتیرانی) رجوع شود به tackle
Advance guard
(ارتش) جلودار، پیش قراول، طلایه، یگان پیشگام
Advance man
(امریکا – تئاترهای سیار یا کاندیدهای انتخاباتی – کسی که از قبل برای مهیا کردن امور به محل می رود) جلودار
Hire purchase
(انگلیس) رجوع شود به installment plan
Louisiana Purchase
(تاریخ امریکا) خرید لوئیزیانا (خریدن سرزمین گسترده ی لوئیزیانا از دولت فرانسه در سال 3081)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Advance

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Advance

پانویس

معنی و مفهوم لغت Advance در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Advance به فارسی | کاربرد واژه Advance | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Advance | هم خانواده های کلمه انگلیسی Advance | مترادف کلمه Advance | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Advance | دیکشنری آنلاین Advance | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Advance در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Advance و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Advance to PERSIAN
online source for English definitions of Advance | synonyms of Advance in persian | word origins and etymologies of Advance | audio pronunciations of Advance | example sentences for Advance.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.