معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adultness به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adultness به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adultness به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adultness به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adultness

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adultness

بلوغ، رسیدگی، رشد، کبرسن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adultness

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adultness

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adultness در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adultness به فارسی | کاربرد واژه Adultness | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adultness | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adultness | مترادف کلمه Adultness | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adultness | دیکشنری آنلاین Adultness | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adultness در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adultness و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adultness to PERSIAN
online source for English definitions of Adultness | synonyms of Adultness in persian | word origins and etymologies of Adultness | audio pronunciations of Adultness | example sentences for Adultness.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.