معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adulterine به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adulterine به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adulterine به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adulterine به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adulterine

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adulterine

وابسته به زنا، زناکارانه
وابسته به تقلب در مواد خوراکی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adulterine

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adulterine

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adulterine در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adulterine به فارسی | کاربرد واژه Adulterine | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adulterine | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adulterine | مترادف کلمه Adulterine | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adulterine | دیکشنری آنلاین Adulterine | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adulterine در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adulterine و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adulterine to PERSIAN
online source for English definitions of Adulterine | synonyms of Adulterine in persian | word origins and etymologies of Adulterine | audio pronunciations of Adulterine | example sentences for Adulterine.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.