معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adulteress به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adulteress به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adulteress به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adulteress به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adulteress

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adulteress

زن زناکار، زانیه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adulteress

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adulteress

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adulteress در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adulteress به فارسی | کاربرد واژه Adulteress | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adulteress | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adulteress | مترادف کلمه Adulteress | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adulteress | دیکشنری آنلاین Adulteress | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adulteress در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adulteress و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adulteress to PERSIAN
online source for English definitions of Adulteress | synonyms of Adulteress in persian | word origins and etymologies of Adulteress | audio pronunciations of Adulteress | example sentences for Adulteress.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.