معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adsorbent به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adsorbent

رونشین شونده، رونشینگر، روچگالگر، برکشنده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adsorbent

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adsorbent

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Adsorbent در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adsorbent به فارسی | کاربرد واژه Adsorbent | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adsorbent | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adsorbent | مترادف کلمه Adsorbent | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adsorbent | دیکشنری آنلاین Adsorbent | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adsorbent در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adsorbent و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adsorbent to PERSIAN
online source for English definitions of Adsorbent | synonyms of Adsorbent in persian | word origins and etymologies of Adsorbent | audio pronunciations of Adsorbent | example sentences for Adsorbent.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.