معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adsorb به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adsorb به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adsorb به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adsorb به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adsorb

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adsorb

(در مورد گاز و مایعات و مواد حل شده) به صورت لایه ی نازکی در روی جسم جامد جمع شدن، رونشین شدن، روچگالیدن، روچگال شدن، برکشیدن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adsorb

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adsorb

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adsorb در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adsorb به فارسی | کاربرد واژه Adsorb | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adsorb | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adsorb | مترادف کلمه Adsorb | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adsorb | دیکشنری آنلاین Adsorb | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adsorb در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adsorb و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adsorb to PERSIAN
online source for English definitions of Adsorb | synonyms of Adsorb in persian | word origins and etymologies of Adsorb | audio pronunciations of Adsorb | example sentences for Adsorb.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.