معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adscription به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adscription به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adscription به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adscription به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adscription

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adscription

رجوع شود به ascription

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adscription

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adscription

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adscription در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adscription به فارسی | کاربرد واژه Adscription | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adscription | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adscription | مترادف کلمه Adscription | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adscription | دیکشنری آنلاین Adscription | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adscription در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adscription و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adscription to PERSIAN
online source for English definitions of Adscription | synonyms of Adscription in persian | word origins and etymologies of Adscription | audio pronunciations of Adscription | example sentences for Adscription.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.