معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adrianople به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adrianople

رجوع شود به Edirne

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adrianople

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adrianople

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Adrianople در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adrianople به فارسی | کاربرد واژه Adrianople | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adrianople | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adrianople | مترادف کلمه Adrianople | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adrianople | دیکشنری آنلاین Adrianople | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adrianople در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adrianople و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adrianople to PERSIAN
online source for English definitions of Adrianople | synonyms of Adrianople in persian | word origins and etymologies of Adrianople | audio pronunciations of Adrianople | example sentences for Adrianople.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.