معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adrenergic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adrenergic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adrenergic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adrenergic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adrenergic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adrenergic

(فیزیولوژی)
موجب ترشح آدرنالین (اپی نفرین)
(از نظر شیمیایی) آدرنالین مانند

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adrenergic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adrenergic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adrenergic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adrenergic به فارسی | کاربرد واژه Adrenergic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adrenergic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adrenergic | مترادف کلمه Adrenergic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adrenergic | دیکشنری آنلاین Adrenergic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adrenergic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adrenergic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adrenergic to PERSIAN
online source for English definitions of Adrenergic | synonyms of Adrenergic in persian | word origins and etymologies of Adrenergic | audio pronunciations of Adrenergic | example sentences for Adrenergic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.