معنی و ترجمه کلمه انگلیسی ADP به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی ADP به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی ADP به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی ADP به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه ADP

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه ADP

(زیست شناسی) آدنوزین دی فسفات (C10H15N5O10P2) یک نوکلئوتید که در تمام سلول های زنده موجود است و در ایجاد و نگهداری انرژی نقش اساسی دارد
ADP (2)
مخفف : (کامپیوتر) پردازش اطلاعات به طور خودکار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی ADP

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه ADP

پانویس

معنی و مفهوم لغت ADP در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی ADP به فارسی | کاربرد واژه ADP | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه ADP | هم خانواده های کلمه انگلیسی ADP | مترادف کلمه ADP | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت ADP | دیکشنری آنلاین ADP | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه ADP در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر ADP و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word ADP to PERSIAN
online source for English definitions of ADP | synonyms of ADP in persian | word origins and etymologies of ADP | audio pronunciations of ADP | example sentences for ADP.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.