معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adown به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adown به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adown به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adown به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adown

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adown

(نادر) رجوع شود به down

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adown

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adown

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adown در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adown به فارسی | کاربرد واژه Adown | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adown | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adown | مترادف کلمه Adown | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adown | دیکشنری آنلاین Adown | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adown در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adown و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adown to PERSIAN
online source for English definitions of Adown | synonyms of Adown in persian | word origins and etymologies of Adown | audio pronunciations of Adown | example sentences for Adown.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.