معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adored به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adored

پرستیده شده، ستوده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adored

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adored

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Adored در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adored به فارسی | کاربرد واژه Adored | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adored | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adored | مترادف کلمه Adored | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adored | دیکشنری آنلاین Adored | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adored در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adored و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adored to PERSIAN
online source for English definitions of Adored | synonyms of Adored in persian | word origins and etymologies of Adored | audio pronunciations of Adored | example sentences for Adored.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.