معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adorableness به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adorableness به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adorableness به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adorableness به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adorableness

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adorableness

شایستگی ستایش، قابلیت پرستش، ستودگی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adorableness

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adorableness

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adorableness در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adorableness به فارسی | کاربرد واژه Adorableness | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adorableness | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adorableness | مترادف کلمه Adorableness | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adorableness | دیکشنری آنلاین Adorableness | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adorableness در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adorableness و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adorableness to PERSIAN
online source for English definitions of Adorableness | synonyms of Adorableness in persian | word origins and etymologies of Adorableness | audio pronunciations of Adorableness | example sentences for Adorableness.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.