معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adorability به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adorability به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adorability به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adorability به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adorability

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adorability

شایستگی ستایش، قابلیت پرستش، ستودگی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adorability

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adorability

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adorability در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adorability به فارسی | کاربرد واژه Adorability | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adorability | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adorability | مترادف کلمه Adorability | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adorability | دیکشنری آنلاین Adorability | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adorability در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adorability و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adorability to PERSIAN
online source for English definitions of Adorability | synonyms of Adorability in persian | word origins and etymologies of Adorability | audio pronunciations of Adorability | example sentences for Adorability.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.