معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adopter به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adopter به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adopter به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adopter به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adopter

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adopter

گیرنده، اتخاذکننده، قبول کننده، اختیارکننده، لوله اتصالی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adopter

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adopter

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adopter در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adopter به فارسی | کاربرد واژه Adopter | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adopter | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adopter | مترادف کلمه Adopter | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adopter | دیکشنری آنلاین Adopter | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adopter در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adopter و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adopter to PERSIAN
online source for English definitions of Adopter | synonyms of Adopter in persian | word origins and etymologies of Adopter | audio pronunciations of Adopter | example sentences for Adopter.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.