معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adopted به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adopted به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adopted به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adopted به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adopted

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adopted

پذیرفته، گرفته، اختیارشده
Son
فرزند ذکور، پسر
ناپسری، پسر خوانده
رجوع شود به son-in-law
(مجازی) زاده، نوجوان
(روش خطاب مهرآمیز از سوی مسن ترها به پسران و جوانان) پسرم، فرزندم
پور
Favorite son
فرزند نور چشم، پسر عزیز کرده
چشم و چراغ شهر (یا خانواده)، فرزند برومند (کشور یا ناحیه)
(امریکا) نامزد ریاست جمهور که دلخواه رهبران ایالت یا محل بخصوصی می باشد
Native son
(امریکا) کاندیدای محلی برای مقام فدرال یا نمایندگی کنگره
Prodigal son
(انجیل) پسر ولخرج
Son et lumiere
(فرانسه – به ویژه در بناهای باستانی) نمایش صدا و نور
Son of a bitch
(خودمانی – ناخوشایند)
(به شخص یا چیز مورد خشم) پدرسگ !، مادرسگ !، تخم سگ !
(ندا حاکی از شگفتی یا آزردگی) اه !، خاک بر سرم !، وای ! (sonofabitch هم می نویسند)
Son of a gun
(خودمانی – کمی ملایمتر از: son of a bitch) پدر سوخته !، ناقلا!
Son of Adam
مرد، پسر
Son of God
عیسی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adopted

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adopted

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adopted در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adopted به فارسی | کاربرد واژه Adopted | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adopted | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adopted | مترادف کلمه Adopted | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adopted | دیکشنری آنلاین Adopted | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adopted در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adopted و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adopted to PERSIAN
online source for English definitions of Adopted | synonyms of Adopted in persian | word origins and etymologies of Adopted | audio pronunciations of Adopted | example sentences for Adopted.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.