معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ado به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ado به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ado به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ado به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ado

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Ado

هیاهو، قیل و قال، بیا و برو، هیجان، شر و شور، جنجال

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Ado

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Ado

پانویس

معنی و مفهوم لغت Ado در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ado به فارسی | کاربرد واژه Ado | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ado | هم خانواده های کلمه انگلیسی Ado | مترادف کلمه Ado | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Ado | دیکشنری آنلاین Ado | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Ado در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Ado و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Ado to PERSIAN
online source for English definitions of Ado | synonyms of Ado in persian | word origins and etymologies of Ado | audio pronunciations of Ado | example sentences for Ado.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.