معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adnexa به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adnexa به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adnexa به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adnexa به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adnexa

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adnexa

(کالبد شناسی) ضمایم، ملحقات، متعلقات

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adnexa

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adnexa

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adnexa در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adnexa به فارسی | کاربرد واژه Adnexa | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adnexa | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adnexa | مترادف کلمه Adnexa | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adnexa | دیکشنری آنلاین Adnexa | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adnexa در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adnexa و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adnexa to PERSIAN
online source for English definitions of Adnexa | synonyms of Adnexa in persian | word origins and etymologies of Adnexa | audio pronunciations of Adnexa | example sentences for Adnexa.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.