معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Admiringly به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Admiringly به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Admiringly به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Admiringly به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Admiringly

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Admiringly

باشگفت، متعجبانه، ازروی تحسین

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Admiringly

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Admiringly

پانویس

معنی و مفهوم لغت Admiringly در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Admiringly به فارسی | کاربرد واژه Admiringly | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Admiringly | هم خانواده های کلمه انگلیسی Admiringly | مترادف کلمه Admiringly | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Admiringly | دیکشنری آنلاین Admiringly | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Admiringly در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Admiringly و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Admiringly to PERSIAN
online source for English definitions of Admiringly | synonyms of Admiringly in persian | word origins and etymologies of Admiringly | audio pronunciations of Admiringly | example sentences for Admiringly.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.