معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Administratrix به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Administratrix به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Administratrix به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Administratrix به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Administratrix

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Administratrix

مدیره، رئیسه، مدیره تصفیه، وصیه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Administratrix

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Administratrix

پانویس

معنی و مفهوم لغت Administratrix در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Administratrix به فارسی | کاربرد واژه Administratrix | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Administratrix | هم خانواده های کلمه انگلیسی Administratrix | مترادف کلمه Administratrix | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Administratrix | دیکشنری آنلاین Administratrix | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Administratrix در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Administratrix و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Administratrix to PERSIAN
online source for English definitions of Administratrix | synonyms of Administratrix in persian | word origins and etymologies of Administratrix | audio pronunciations of Administratrix | example sentences for Administratrix.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.