معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Administrator به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Administrator به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Administrator به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Administrator به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Administrator

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Administrator

فرمدار، مدیر، اداره کننده، مجری، رییس، سرپرست
(حقوق) مدیر و مباشر امور و اموال شخص دیگر، امین ترکه، کارتراز، قیم،متولی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Administrator

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Administrator

پانویس

معنی و مفهوم لغت Administrator در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Administrator به فارسی | کاربرد واژه Administrator | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Administrator | هم خانواده های کلمه انگلیسی Administrator | مترادف کلمه Administrator | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Administrator | دیکشنری آنلاین Administrator | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Administrator در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Administrator و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Administrator to PERSIAN
online source for English definitions of Administrator | synonyms of Administrator in persian | word origins and etymologies of Administrator | audio pronunciations of Administrator | example sentences for Administrator.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.