معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adjusting به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adjusting به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjusting به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adjusting به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjusting

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adjusting

تنظیم نمودن، وفق دادن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adjusting

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adjusting

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adjusting در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjusting به فارسی | کاربرد واژه Adjusting | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjusting | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adjusting | مترادف کلمه Adjusting | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adjusting | دیکشنری آنلاین Adjusting | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adjusting در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adjusting و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adjusting to PERSIAN
online source for English definitions of Adjusting | synonyms of Adjusting in persian | word origins and etymologies of Adjusting | audio pronunciations of Adjusting | example sentences for Adjusting.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.