معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adjustable به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adjustable به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjustable به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adjustable به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjustable

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adjustable

قابل تعدیل، میزان کردنی، درست کردنی، قابل تسویه، اصلاح پذیر
Wrench
آچار، مهره چرخان
(ناگهان و با شدت) کندن، درکشیدن، درآوردن، پیچاندن، پیچ دادن، وازدن، تکاندن
(مچ پا و دست و غیره) پیچ خوردن، تاب خوردن، ضرب دیدن، دررفتن
تحریف کردن، (معنی چیزی را) اریباندن، واتگردانی کردن، دستکاری کردن، وارونمایی کردن (رجوع شود به distort)
وازنی، تکان، یکه، ازجاکنی
(مچ پا و کمر و غیره) پیچ خوردگی، دررفتگی، ضرب دیدگی
(خودمانی) درد (به ویژه درد جدایی)، عذاب
تحریف، واتگردانی، وارونمایی
Allen wrench
آچار شش سو (با A کوچک هم نوشته می شود)
Monkey wrench
(مکانیک) آچار فرانسه، آچار تنظیم
Pipe wrench
آچار لوله گیر، آچار شلاقی، آچار لوله
Socket wrench
آچار حفره ای، آچار بکس، آچار لوله ای
Stillson wrench
(نام بازرگانی) آچار استیلسون، آچار لوله کشی، آچار لوله
Torque wrench
(مکانیک) آچار گشتاور سنج، آچار چرخشی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adjustable

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adjustable

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adjustable در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjustable به فارسی | کاربرد واژه Adjustable | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjustable | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adjustable | مترادف کلمه Adjustable | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adjustable | دیکشنری آنلاین Adjustable | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adjustable در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adjustable و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adjustable to PERSIAN
online source for English definitions of Adjustable | synonyms of Adjustable in persian | word origins and etymologies of Adjustable | audio pronunciations of Adjustable | example sentences for Adjustable.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.