معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adjust به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adjust به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjust به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adjust به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjust

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adjust

(خود را) تطبیق دادن، وفق دادن، سازگار کردن
تنظیم کردن، جور کردن
تعدیل کردن
آشتی دادن، رفع اختلاف کردن (در حساب و غیره)
(بیمه) خسارت بیمه را محاسبه کردن
(ارتش – تیراندازی) میزان کردن، قراول رفتن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adjust

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adjust

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adjust در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjust به فارسی | کاربرد واژه Adjust | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjust | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adjust | مترادف کلمه Adjust | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adjust | دیکشنری آنلاین Adjust | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adjust در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adjust و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adjust to PERSIAN
online source for English definitions of Adjust | synonyms of Adjust in persian | word origins and etymologies of Adjust | audio pronunciations of Adjust | example sentences for Adjust.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.