معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adjudge به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adjudge به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjudge به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adjudge به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjudge

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adjudge

(حقوق) داوری قانونی کردن، قضاوت کردن، حکم قانونی صادر کردن
(هزینه یا جریمه و غیره) به طور قانونی دادن
(نادر) در نظر گرفتن، پنداشتن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adjudge

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adjudge

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adjudge در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjudge به فارسی | کاربرد واژه Adjudge | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjudge | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adjudge | مترادف کلمه Adjudge | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adjudge | دیکشنری آنلاین Adjudge | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adjudge در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adjudge و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adjudge to PERSIAN
online source for English definitions of Adjudge | synonyms of Adjudge in persian | word origins and etymologies of Adjudge | audio pronunciations of Adjudge | example sentences for Adjudge.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.