معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adjacent angles به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adjacent angles به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjacent angles به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adjacent angles به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjacent angles

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adjacent angles

(هندسه) زوایای مجاور (که یک خط میانی مشترک دارند)، گوشه های هم کنار
Adjacent
مجاور، نزدیک، در حوالی، جنب، هم کنار، هم جوار
Angles
انگل ها (که قومی آلمانی نژاد بودند و در قرن پنجم میلادی به بریتانیا کوچ کردند)
Alternate angles
(ریاضی) زاویه های متبادل
Corresponding angles
(هندسه) گوشه های همنگر، زوایای متناظر، زوایای متقابل (یا قرینه)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adjacent angles

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adjacent angles

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adjacent angles در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adjacent angles به فارسی | کاربرد واژه Adjacent angles | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adjacent angles | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adjacent angles | مترادف کلمه Adjacent angles | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adjacent angles | دیکشنری آنلاین Adjacent angles | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adjacent angles در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adjacent angles و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adjacent angles to PERSIAN
online source for English definitions of Adjacent angles | synonyms of Adjacent angles in persian | word origins and etymologies of Adjacent angles | audio pronunciations of Adjacent angles | example sentences for Adjacent angles.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.