معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adj به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adj به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adj به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adj به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adj

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adj

مخفف :
صفت
تعطیل، موکول به بعد
تعدیل، تنظیم

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adj

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adj

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adj در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adj به فارسی | کاربرد واژه Adj | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adj | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adj | مترادف کلمه Adj | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adj | دیکشنری آنلاین Adj | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adj در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adj و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adj to PERSIAN
online source for English definitions of Adj | synonyms of Adj in persian | word origins and etymologies of Adj | audio pronunciations of Adj | example sentences for Adj.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.