معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adipic به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adipic به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adipic به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adipic به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adipic

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adipic

وابسته به چربی، ناشی از چربی
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
Acid-forming
اسیدزا، اسیدی
(تغذیه) مولد اسید در اثر سوخت و ساز در بدن
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adipic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adipic

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adipic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adipic به فارسی | کاربرد واژه Adipic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adipic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adipic | مترادف کلمه Adipic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adipic | دیکشنری آنلاین Adipic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adipic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adipic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adipic to PERSIAN
online source for English definitions of Adipic | synonyms of Adipic in persian | word origins and etymologies of Adipic | audio pronunciations of Adipic | example sentences for Adipic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.