معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adhered به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adhered به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adhered به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adhered به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adhered

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adhered

پیوست شده، طرفدار، هواخواه، تابع، پیوستگی به حزبی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adhered

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adhered

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adhered در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adhered به فارسی | کاربرد واژه Adhered | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adhered | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adhered | مترادف کلمه Adhered | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adhered | دیکشنری آنلاین Adhered | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adhered در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adhered و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adhered to PERSIAN
online source for English definitions of Adhered | synonyms of Adhered in persian | word origins and etymologies of Adhered | audio pronunciations of Adhered | example sentences for Adhered.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.