معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adept به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adept به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adept به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adept به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adept

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adept

ماهر، زبردست، کاردان، چیره دست، آدم کاردان، آدم کارشناس
ماهرانه، چیره دستانه، زبردستانه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adept

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adept

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adept در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adept به فارسی | کاربرد واژه Adept | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adept | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adept | مترادف کلمه Adept | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adept | دیکشنری آنلاین Adept | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adept در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adept و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adept to PERSIAN
online source for English definitions of Adept | synonyms of Adept in persian | word origins and etymologies of Adept | audio pronunciations of Adept | example sentences for Adept.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.