معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adenosine به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adenosine به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adenosine به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adenosine به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adenosine

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adenosine

(شیمی) ادنوسین (پودر سفید و بی بو و بلورین به فرمول C5H4N5.C5H9O4)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adenosine

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adenosine

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adenosine در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adenosine به فارسی | کاربرد واژه Adenosine | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adenosine | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adenosine | مترادف کلمه Adenosine | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adenosine | دیکشنری آنلاین Adenosine | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adenosine در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adenosine و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adenosine to PERSIAN
online source for English definitions of Adenosine | synonyms of Adenosine in persian | word origins and etymologies of Adenosine | audio pronunciations of Adenosine | example sentences for Adenosine.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.