معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adenalgia به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adenalgia به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adenalgia به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adenalgia به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adenalgia

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adenalgia

دردغده، درددشبل

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adenalgia

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adenalgia

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adenalgia در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adenalgia به فارسی | کاربرد واژه Adenalgia | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adenalgia | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adenalgia | مترادف کلمه Adenalgia | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adenalgia | دیکشنری آنلاین Adenalgia | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adenalgia در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adenalgia و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adenalgia to PERSIAN
online source for English definitions of Adenalgia | synonyms of Adenalgia in persian | word origins and etymologies of Adenalgia | audio pronunciations of Adenalgia | example sentences for Adenalgia.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.