معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adductor به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adductor به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adductor به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adductor به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adductor

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adductor

عضله مقربه

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adductor

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adductor

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adductor در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adductor به فارسی | کاربرد واژه Adductor | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adductor | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adductor | مترادف کلمه Adductor | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adductor | دیکشنری آنلاین Adductor | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adductor در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adductor و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adductor to PERSIAN
online source for English definitions of Adductor | synonyms of Adductor in persian | word origins and etymologies of Adductor | audio pronunciations of Adductor | example sentences for Adductor.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.