معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adduc به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adduc به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adduc به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adduc به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adduc

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adduc

اقامه، ایراد، ارائه دلیل

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adduc

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adduc

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adduc در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adduc به فارسی | کاربرد واژه Adduc | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adduc | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adduc | مترادف کلمه Adduc | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adduc | دیکشنری آنلاین Adduc | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adduc در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adduc و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adduc to PERSIAN
online source for English definitions of Adduc | synonyms of Adduc in persian | word origins and etymologies of Adduc | audio pronunciations of Adduc | example sentences for Adduc.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.