معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Address به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Address به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Address به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Address به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Address

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Address

نشانی، آدرس
آدرس نوشتن
مخاطب قرار دادن، صحبت کردن، نوشتن به
توجه کردن، مورد ملاحظه قرار دادن
سخنرانی، نطق، سخنوری، خطابه
طرز گفتار، سبک سخنوری
(جمع) خواستگاری، جویایی احوال
(ورزش گلف) برای زدن توپ جبهه گرفتن، (در تیراندازی با کمان) بدن را به حال کمان گیری و هدف گیری در آوردن
(کامپیوتر) نشانی دادن 0
(مهجور) آماده کردن
Return
برگشتن، بازگشتن، مراجعت کردن، بازگشت کردن، بازآمدن
بازگرداندن، پس فرستادن، پس دادن، برگرداندن
پاسخ دادن، جواب دادن
تلافی کردن، سزا دادن، تلافی، سزا، پاداش
معطوف شدن یا کردن، متوجه شدن یا کردن، نمیدن
(دادگاه و غیره) حکم دادن، اعلام حکم کردن، رای دادن
گزارش (رسمی) دادن، (رسما) گزارش دادن
سود دادن، بازده داشتن یا دادن، سود، منفعت، بهره، بازده، درآمد
بازگشت، برگشت، مراجعت 0
(معمولا جمع) نتیجه، برآیند 1
بازگردانی، پس دهی، برگرداندن، استرداد 2
(انگلیس) انتخابات 3
(ورزش های با توپ یا گوی) پس زدن (به ویژه پس زدن سرو)، برگرداندن سرو، پسزنی 4
بازگشتی، راجعه، راجع، متقابل، تلافی جویانه 5
مجدد، دگرباره 6
انتخاب کردن یا شدن 7
(انگلیس) بلیط دوسره، رفت و برگشت (آمریکا: round-trip)
Joint return
(امریکا – پرداخت مالیات بر درآمد) اظهاریه ی مشترک (زن و شوهر)
Return ticket
(آمریکا – کانادا) بلیط بازگشت
(انگلیس) بلیط رفت و برگشت (دوسره)
Public-address system
(در محل های عمومی) بلندگو، سازگان صدا رسانی
Point of no return
(پرواز یا هواپیما) هنگامی که بازگشت به مبدا به خاطر کمبود سوخت غیر ممکن می شود، مرز بی بازگشت
فعالیت یا جا یا کاری که انصراف از آن ممکن نیست، جا (یا مرحله و غیره) بی بازگشت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Address

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Address

پانویس

معنی و مفهوم لغت Address در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Address به فارسی | کاربرد واژه Address | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Address | هم خانواده های کلمه انگلیسی Address | مترادف کلمه Address | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Address | دیکشنری آنلاین Address | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Address در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Address و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Address to PERSIAN
online source for English definitions of Address | synonyms of Address in persian | word origins and etymologies of Address | audio pronunciations of Address | example sentences for Address.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.