معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Additionally به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Additionally به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Additionally به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Additionally به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Additionally

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Additionally

بطوراضافی یازائد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Additionally

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Additionally

پانویس

معنی و مفهوم لغت Additionally در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Additionally به فارسی | کاربرد واژه Additionally | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Additionally | هم خانواده های کلمه انگلیسی Additionally | مترادف کلمه Additionally | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Additionally | دیکشنری آنلاین Additionally | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Additionally در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Additionally و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Additionally to PERSIAN
online source for English definitions of Additionally | synonyms of Additionally in persian | word origins and etymologies of Additionally | audio pronunciations of Additionally | example sentences for Additionally.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.