معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Adding machine به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Adding machine به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adding machine به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Adding machine به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adding machine

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Adding machine

ماشین حساب
Up
بالا، فراز، زبر
بیدار، برخاسته، بیرون از بستر، برپا
رو به بالا، به سوی بالا، بالاسوی، به طرف بالا
برانگیخته، در حال شورش، در حال قیام، در هیجان
افزوده، زیاد شده، بالا رفته، بیشتر
آماده، مهیا، (به ویژه کامپیوتر) دایر، رو به راه، مشغول کار، روشن
در حال روی دادن، در حال انجام
تمام، پایان یافته
در بالا، در صدر، در ترقی 0
(معمولا با: to یا with) برابر، هم تراز، مثل، همانند 1
مطلع، آگاه، مسلط بر 2
(معمولا با: for) در معرض، قرار است که 3
بلند، فرازین، زبرین، برین 4
به بالا، به بعد 5
پیش، جلو 6
کنار، یک سو 7
(با فعل) خوب (انجام دادن و غیره)، کاملا، تماما، درست 8
(بدون افزودن معنی خاص همراه برخی فعل ها به کار می رود) 9
بلندی، فرازی، سربالایی 0
زیادی، افزایش، ازدیاد، تزاید 1
(خودمانی) داروی مخدر، آمفتامین (upper هم می گویند)، داروی انگیزان 2
(عامیانه) برخاستن، برپا شدن، بلند شدن 3
بالا بردن، بلند کردن، زیاد کردن
Up-
پیشوند: بالا (معمولا معنی واژه را یا عوض می کند یا تشدید می کند) [upbraid و upbringing] Up (2)
(امتیاز مسابقه و غیره) هریک، هردو
Bang-up
(عامیانه) خیلی خوب، عالی
Beat-up
(امریکا – خودمانی) قراضه، کهنه، لکنته
Built-up
برافزوده، هرچه که تدریجا بر ارتفاع یا قدرت و غیره ی آن افزوده باشند

Call-up
(ارتش) فراخوان (یا احضار) به خدمت نظام، فراخوان سربازان احتیاط
Catch-up
وابسته به رسیدن و سبقت گرفتن، برتری جویانه
Close-up
(عکاسی و فیلمبرداری و تلویزیون) از نزدیک، نمای نزدیک، کلوزآپ
(در مورد اندیشه یا تفسیر) خصوصی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Adding machine

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Adding machine

پانویس

معنی و مفهوم لغت Adding machine در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Adding machine به فارسی | کاربرد واژه Adding machine | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Adding machine | هم خانواده های کلمه انگلیسی Adding machine | مترادف کلمه Adding machine | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Adding machine | دیکشنری آنلاین Adding machine | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Adding machine در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Adding machine و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Adding machine to PERSIAN
online source for English definitions of Adding machine | synonyms of Adding machine in persian | word origins and etymologies of Adding machine | audio pronunciations of Adding machine | example sentences for Adding machine.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.