معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Addictive به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Addictive به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addictive به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Addictive به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addictive

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Addictive

اعتیادآور، خو آفرین، معتاد کننده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Addictive

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Addictive

پانویس

معنی و مفهوم لغت Addictive در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Addictive به فارسی | کاربرد واژه Addictive | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Addictive | هم خانواده های کلمه انگلیسی Addictive | مترادف کلمه Addictive | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Addictive | دیکشنری آنلاین Addictive | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Addictive در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Addictive و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Addictive to PERSIAN
online source for English definitions of Addictive | synonyms of Addictive in persian | word origins and etymologies of Addictive | audio pronunciations of Addictive | example sentences for Addictive.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.